Liczba odwiedzin strony: 12814 Osób na stronie: 4
 

"Bdd Inkaso" Sp. Z O.O.

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 43 poz. 384 - Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych. (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2002 r.) Na podstawie art. 90 § 3, art. 102 § 3, art. 105 § 8 i § 9, art. 116 § 4, art. 128 § 6, art. 136, art. 138, art. 144, art. 148, art. 157 § 3, art. 165 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz. U. Nr 18, poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego składa do dyrektora izby celnej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celnego, właściwego miejscowo ze względu na proponowaną lokalizację składu celnego, pisemny wniosek wraz z załącznikami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.";   2)   w § 39 w ust. 3 wyrazy "organ celny" zastępuje się wyrazami "urząd celny";   3)   w § 133 w pkt 1 wyraz "urzędów" zastępuje się wyrazem "izb";   4)   w § 5 w ust. 2, w § 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, w § 7 w ust. 2, w § 9 w ust. 4, w § 11 w ust. 2, w § 12 w ust. 2, 5, 6 i 9, w § 13 w ust. 3, w § 17 w ust. 1-3, w § 18 w ust. 1-3, w § 19 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w ust. 3 i 4, w § 20, w § 21 w ust. 1 i 3, w § 23 w ust. 2, w § 29 w ust. 1, w § 30, w § 31 w ust. 2, w § 34 w ust. 2 i 4, w § 35 w ust. 1, 3 i 4, w § 36 w ust. 1 i 2, w § 37 w ust. 2, 3 i 6, w § 40 w ust. 1 i 2, w § 43 w ust. 2, w § 45 w ust. 1 i 2, w § 46, w § 47 w ust. 1 i 4, w § 48 w ust. 2, w § 49, w § 50 w ust. 2, w § 52 w ust. 1 i 2, w § 54 w ust. 4, w § 56 w ust. 1, w § 57 w ust. 1 i 3, w § 58 w ust. 1, w § 60 w ust. 1 i 2, w § 70 w ust. 2, w § 74 w ust. 4, w § 78 w ust. 1, w § 91, w § 94 w ust. 2, w § 96, w § 103, w §...
KRS 0000160641 - "LEXWAR" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"LEXWAR" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WRZECIONO 12 U 01-961 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-001-46-79 10418163 0000160641
KRS 0000160640 - LUDOWY KLUB SPORTOWY WIETRZYCHOWICE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LUDOWY KLUB SPORTOWY WIETRZYCHOWICE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 2003-05-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
104 33-270 WIETRZYCHOWICE WIETRZYCHOWICE TARNOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
993-025-43-95 852499132 0000160640
KRS 0000160639 - "HEKTOR" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"HEKTOR" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LEŚNA 14/10 87-800 WŁOCŁAWEK M. WŁOCŁAWEK M. WŁOCŁAWEK KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(54) 283-07-94, 604-902-030 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
888-275-17-28 911330726 0000160639
KRS 0000160638 - "FALCON" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FALCON" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-07 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BRATERSKA 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW NAMYSŁOWSKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
752-000-00-56 530588260 0000160638
KRS 0000160637 - ZWIĄZEK SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ REGIONU ŁÓDZKIEGO
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ REGIONU ŁÓDZKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 2003-05-10 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 95- 060 BRZEZINY BRZEZINY BRZEZIŃSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
731-173-88-52 472171397 0000160637